ສອບຖາມຂໍ້ມູນເບີມືຖືແບບຕື່ມເງິນ ຕ້ອງການເປີດນຳໃຊ້ ບໍລິການໂທຂ້າມແດນອັດຕະໂນມັດ (IR) ໄດ້ບໍ່, ຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ໃຊ້ໄດ້ຈັກປະເທດ ແລະ ບໍລິການເທົ່າໃດ?
Super Admin Staff asked 1 ປີ ago

ເບີມືຖືແບບຕື່ມເງິນ ສາມາດເປີດບໍລິການ ໂທຂ້າມແດນອັດຕະໂນມັດ (IR) ໄດ້, ໃຊ້ໄດ້ 6 ປະເທດຄື: ໄທ, ກຳປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ, ສິງກະໂປ, ມາເລເຊຍ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ.- ລົງທະບຽນທີ່ສູນບໍລິການ ອີທີແອລ ທົ່ວປະເທດ ຫຼື ໂທແຈ້ງ 135- ຄ່າລົງທະບຽນ 5,000 ກີບ- ຄ່າໂທຂຶ້ນກັບແຕ່ລະປະເທດ ສາມາດກວດສອບລາຄາທີ່ http://www.etllao.com

 18 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  1 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
email