ລາຍລະອຽດ

ບໍລິການແຈ້ງສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບເວລາປິດເຄື່ອງ, ຄ່າບໍລິການ: 200 ກີບ⁄ວັນ.
*ລົງທະບຽນ
ພິມ ON ຫຼື ເລກ 1 ແລ້ວສົ່ງໄປ 666
*ຍົກເລີກ
ພິມ OFF ຫຼື ເລກ 0 ແລ້ວສົ່ງໄປ 666

ລະບົບຈະສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາທ່ານຕາມຕົວຢ່າງລຸ່ມນີ້:

“ທ່ານກຳລັງໃຊ້ບໍລິການແຈ້ງສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ MCA (Missed Call Alert), ຄ່າບໍລິການແມ່ນ 200ກີບ/ມື້, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຍົກເລີກໃຫ້ພິມ 0 ສົ່ງໄປ 666. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ 135 ຂອບໃຈ “

 86 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  1 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
email