ການແນະນໍາ

ບໍລິການສຽງເພງລໍສາຍຂອງ ອີທີແອລ ກົດ 669 ໂທອອກເພື່ອລົງທະບຽນ ຄ່າບໍລິການພຽງ 200 kip / day

ກົດ 669 ໂທອອກ:

  1. ກົດ 1 ລາຄາ 200 ກີບ / ມື້
  2. ກົດ 2 ລາຄາ 500 ກີບ /ມື້ (ໂຫລດແບບບໍ່ອັ້ນ)

 85 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  1 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
email