ການແນະນໍາ

ພິມ ON ສົ່ງໄປ 6789 ພຽງເທົ່ານີ້ທ່ານກໍມີສິດລຸນຮັບຂອງລາງວັນ.

ອ່ານຂ່າວຈາກ ວາລະສານ ຈຳປາຮໍລິເດ

ພິມ NE ສົ່ງໄປ 2299 (ແມ່ນໄດ້ຮັບຂ່າວສານ ທົ່ວໆໄປເປັນພາສາອັງກິດ)
ພິມ NL ສົ່ງໄປ 2299 (ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຂ່າວສານທົ່ວໆໄປ ເປັນພານາລາວ)
ພິມ SL ສົ່ງໄປ 2299 (ແມ່ນໄດ້ຮັບຂ່າວສານ ໃນວົງການກິລາ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເປັນພາສາລາວ)
ພິມ SE ສົ່ງໄປ 2299 (ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຂ່າວໃນວົງການກິລາ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເປັນພາສາອັງກິດ)

ພິມ OFF ສົ່ງໄປ 2299 (ເພື່ອຍົກເລີກໝົດທຸກຂ່າວ)
ພິມ OFF ຕາມດ້ວຍໝວດຂ່າວສົ່ງໄປ 2299 (ເພື່ອຍົກເລີກສະເພາະຂ່າວທີ່ເລືອກ)

  ຄ່າບໍລິການ 300 ກີບ / ມື້

ພິເສດ:ເບີ 1 ສາມາດລົງທະບຽນນຳໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຫົວຂໍ້

Tab Content

ອ່ານຂ່າວ ຈາກໄປໃສ

ພິມ PAISAI ສົ່ງໄປ 3434

ພິມ OFF ສົ່ງໄປ 3434

·         ຄ່າບໍລິການ 1000 ກີບ / ມື້

ອ່ານຂ່າວ ຈາກໜັງສືພິມ ວຽງຈັນທາຍ

ພິມ ON ສົ່ງໄປ 2246

ພິມ OFF ສົ່ງໄປ 2246

ຄ່າບໍລິການ 500 ກີບ / ມື້

ພິເສດ:ເບີ 1 ສາມາດລົງທະບຽນນຳໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຫົວຂໍ້

Tab Content

 89 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  1 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
email