ການແນະນໍາ

ບໍລິການຈ່າຍຄ່າອິນເຕີເນັດ ຜ່ານເບີໂທລະສັບມືຖືດ້ວຍບັດເຕີມເງິນ ແລະ E-Top up. 

  • ວິທີກວດມູນຄ່າການນຳໃຊ້ ດ້ວຍການສົ່ງຂໍ້ຄວາມສັ້ນ SMS
  • ພິມ i ຕາມດ້ວຍລະຫັດ ID ແລ້ວສົ່ງໄປ 133

ຕົວຢ່າງ: i021100002 ສົ່ງໄປ 133

  • ພິມ i ຕາມດ້ວຍລະຫັດ ID Internet ຕາມດ້ວຍເຄື່ອງຫມາຍດາວ(*) ຈຳນວນເງິນ ແລະ ຕາມດ້ວຍເຄື່ອງຫມາຍ # ສົ່ງໄປ 133
    ຕົວຢ່າງ: i0211100002*120000# ສົ່ງໄປ 133
  • ການຈ່າຍຄ່ານຳໃຊ້ ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ເບີມືຖືແບບຕື່ມມູນຄ່າໂທ ເປັນເບີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
  • ການກວດມູນຄ່ານຳໃຊ້ ແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ເບີມືຖື ແບບຕື່ມມູນຄ່າໂທ ແລະ ເບີມືຖືແບບລາຍເດືອນໄດ້
Tab Content

 93 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  2 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
email