ລາຍລະອຽດ

 • FTTH ແບບບໍ່ມີສາຍ (ຜ່ານເຄື່ອງ CPE) ທາງເລືອກໃຫ້ລູກຄ້າເລືອກໃຊ້ອີນເຕີເນັດເທິງມືຖືໄດ້ຫລາກຫລາຍຮູບແບບ ແລະ ເປັນການຕອບໂຈດຂອບເຂດຈຳກັດຂອງອີນເຕີເນັດ FTTH ແບບມີສາຍ ທີ່ ອທອ ໃຫ້ບໍລິການຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ເລືອກໃຊ້ບໍລິການອີນເຕີເນັດບ້ານແບບບໍ່ຈຳກັດຮູບແບບ.
 • ເຄື່ອງ CPE Wi-Fi ເປັນເຄື່ອງຮັບສັນຍາ 4G ມືຖື ເພື່ອສົ່ງສັນຍານ ຜ່ານ Wi-Fi ເພື່ອນຳໃຊ້ Internet ໄດ້ ແລະ ສາມາດສົ່ງສັນຍານຕາມຄວາມຖີ່ການສົ່ງຂອງເຄື່ອງ CPE Wi-Fi.

*ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່:

🌎Facebook Page: https://www.facebook.com/etllaopubliccompany/

☎ 135 📞     

 • ເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້

  • ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 3 ເດືອນ ຕ້ອງເສຍຄ່າລົງທະບຽນຈ່າຍຄັ້ງດຽວ ມູນຄ່າ 600,000 ກີບ
  • ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 6 ເດືອນຂື້ນໄປ ຍົກເວັ້ນຄ່າລົງທະບຽນຈ່າຍຄັ້ງດຽວ.
  • ຖ້າລູກຄ້າໝົດກຳນົດການຈ່າຍຕາມແພັກເກັດທີ່ໄດ້ກຳນົດ ລູກຄ້າຈະບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້.
 • ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ຊື້ ແພັກເກັດຄວາມໄວ 3-4Mbps

  • ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 6 ເດືອນ ຟຣີເນັດຊິມ 1 ນໍ້າເບີ + ດາຕາ 2GB/ເດືອນ ໄລຍະເວລາ 6 ເດືອນ.
  • ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 12 ເດືອນ ຟຣີເນັດຊິມ 2 ນໍ້າເບີ + ດາຕາ 2GB/ເດືອນ ໄລຍະເວລາ 6 ເດືອນ.
  • ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 24 ເດືອນ ຟຣີເນັດຊິມ 3 ນໍ້າເບີ + ດາຕາ 2GB/ເດືອນ ໄລຍະເວລາ 6 ເດືອນ.

  ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ຊື້ ແພັກເກັດຄວາມໄວ 6-10Mbps

  • ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 6 ເດືອນ ຟຣີເນັດຊິມ 1 ນໍ້າເບີ + ດາຕາ 4GB/ເດືອນ ໄລຍະເວລາ 12 ເດືອນ.
  • ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 12 ເດືອນ ຟຣີເນັດຊິມ 2 ນໍ້າເບີ + ດາຕາ 4GB/ເດືອນ ໄລຍະເວລາ 12 ເດືອນ.
  • ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 24 ເດືອນ ຟຣີເນັດຊິມ 3 ນໍ້າເບີ + ດາຕາ 4GB/ເດືອນ ໄລຍະເວລາ 12 ເດືອນ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
email