ລາຍລະອຽດ

 • ແພັກໃໝ່ ເອົາໃຈຄົນຫຼິ້ນເນັດໃນວັນພັກຜ່ອນ ຫຼິ້ນສຸດຄຸ້ມແບບຈຸໃຈໄປເລີຍ

  • ກົດ *242#ໂທ
  • ດາຕ້າ 2ກິກ/2ວັນ/2,000ກີບ
  • ໂທຟຣີພາຍໃນເຄືອຄ່າຍ
  • ນອກເຄືອຄ່າຍ 300ກີບ/ນາທີ
  • ແພັກນີ້ຫຼິ້ນໄດ້ສະເພາະ ວັນເສົາ-ອາທິດ ເທົ່ານັ້ນເດີ
 • 🌎 Facebook Page: https://www.facebook.com/etllaopubliccompany/
 • ☎ 135 📞
 • YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCkmxcDQ-_GGKIXDxH3VNC3w…
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
email