ລາຍລະອຽດ

 • ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ FTTH:
 • ລົງທະບຽນຕິດຕັ້ງໄດ້ທີ່ປ່ອງບໍລິການອີທີແອລທົ່ວປະເທດ.
 • ດຳເນີນເອກະສານໄວພາຍໃນ 02 ມື້
 • ສາມາດຊໍາລະເງິນໄດ້ແບບລາຍເດືອນ, 03 ເດືອນ, 06 ເດືອນ ແລະ 12 ເດືອນ
 • ກ່ອນໝົດສັນຍາການນຳໃຊ້ ພວກເຮົາຈະແຈ້ງລ່ວງໜ້າກ່ອນ 15 ວັນ.

*ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່:

🌎Facebook Page: https://www.facebook.com/etllaopubliccompany/

☎ 135 📞     

Fiber To The Home

ຄວາມໄວ

ລາຄາ/ເດືອນ

ຄ່າຕິດຕັ້ງ

3Mbps

140,000 ກີບ

950,000 ກີບ

4Mbps

185,000 ກີບ

950,000 ກີບ

6Mbps

195,000 ກີບ

950,000 ກີບ

8Mbps

235,000 ກີບ

950,000 ກີບ

10Mbps

380,000 ກີບ

950,000 ກີບ

20Mbps

840,000 ກີບ

950,000 ກີບ

30Mbps

1,260,000 ກີບ

950,000 ກີບ

50Mbps

2,100,000 ກີບ

950,000 ກີບ

100Mbps

3,900,000 ກີບ

950,000 ກີບ

 • ຖ້າຄວາມຍາວສາຍບໍ່ເກີນ 500 ແມັດ ແມ່ນກຳນົດຄ່າຕິດຕັ້ງ 950,000 ກີບ/ຈຸດ (ເປັນສະກຸນເງິນໂດ້ລ້າແມ່ນ 116 ໂດ້ລ້າ/ຈຸດ).
 • ກໍລະນີສາຍເກີນ ແມ່ນຄິດໄລ່ 2,000 ກີບ/ແມັດ.
 • ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 1 ປີ ຍົກເວັ້ນຄ່າຕິດຕັ້ງ.
 • IP ທີ່ລູກຄ້ານຳໃຊ້ໃນການເປີດໃຊ້ບໍລິການ ແມ່ນເປັນ ແບບ Dynamic IP.
  ຟຣີ ນຳ້ເບີໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ 1 ເບີ (ບໍ່ລວມຄ່າເຊົ່າປະຈຳເດືອນ ແລະ ຄ່າໂທຂອງໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ).

 402 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  1 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
email