ການແນະນໍາ

 – ສຳລັບລູກຄ້າໃໝ່ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 01 ປີ: 
1. ຟຣີ! ຄ່າຕິດຕັ້ງ
2. ໃຊ້ຟຣີ! ໃນເດືອນທີ່ຕິດຕັ້ງ
3. ຟຣີ! Modem ມີ WiFi ໃນໂຕ
ພິເສດ! ລູກຄ້າເກົ່າ ຕໍ່ສັນຍາຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 01 ປີ ໃຊ້ຟຣີອີກ 01 ເດືອນ!!!

*ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

🌎Facebook Page:https://www.facebook.com/etllaopubliccompany/

☎ 135 📞

 

ADSL Gold

ລຳດັບ

ຄວາມໄວ/Speed

ຈ່າຍລວ່ງໜ້າ/Advance Paymant

ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 1 ເດືອນ

ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 3 ເດືອນ

ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 6 ເດືອນ

ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 1 ປີ

1

512Kbps

400,000 Kip

390,000 Kip

380,000 Kip

320,000 Kip

2

1 Mbps

600,000 kip

590,000 kip

570,000 kip

550,000 kip

3

2 Mbps

1,000,000 kip

980,000 kip

950,000 kip

900,000 kip

ADSL Economy

ລຳດັບ

ຄວາມໄວ/Speed

ຈ່າຍລວ່ງໜ້າ/Advance Paymant

1 ເດືອນ

3 ເດືອນ

6 ເດືອນ

1 ປີ

1

512Kbps

150,000 Kip

140,000 Kip

130,000 Kip

120,000 Kip

2

1 Mbps

220,000 kip

210,000 kip

195,000 kip

170,000 kip

3

2 Mbps

350,000 kip

325,000 kip

300,000 kip

250,000 kip

*ໝາຍເຫດ:

  • ຄ່າຕິດຕັ້ງ 500,000ກີບ
  • ຄວາມຍາວສາຍບໍ່ເກີນ 500ແມັດ
  • ຖ້າວ່າກາຍ 500ເມັດແມ່ນຄິດໄລ່ເພີ່ມແມັດລະ 2,000ກີບ.

 161 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  1 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
email