Postpaid

 

ລາຍລະອຽດ

 
 ແພັກເກດ ອິນເຕີເນັດສຳລັບເບີລາຍເດືອນ

ວິທີສະໝັກຜ່ານ USSD:
1. ກົດ *228*1*69#ໂທ 500MB/30ວັນ/10,000ກີບ
2. ກົດ *228*1*70#ໂທ 2500MB/30ວັນ/50,000ກີບ

*ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່:

🌎 Facebook Page: https://www.facebook.com/etllaopubliccompany/
☎ 135 📞

 
 • ເບີມືຖືລາຍເດືອນ ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 10,000 ກີບ
 • ບໍ່ເສຍຄ່າເຊົ່າລາຍເດືອນ (ຫາກບໍ່ມີໜີ້ຄ້າງຈ່າຍ ແລະ ມູນຄ່າໂທໃນເດືອນຫຼາຍກວ່າ 25,000 ກີບຂຶ້ນໄປ)
 • ເປີດນຳໃຊ້ໃໝ່ ຮັບດາຕາ 20ກິກ/10ເດືອນ.
 • ວິທີເປີດເບີລາຍເດືອນແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
 • ຖືບັດປະຈຳໂຕ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ພາສປອດ ເຂົ້າມາປ່ອງບໍລິການ.
 • ເລືອກເບີໄດ້ຕາມໃຈ ພວກເຮົາມີຫຼາຍນຳເບີໃຫ້ທ່ານເລືອກ.
 • ໂທພາຍໃນປະເທດ: 300 ກີບ/ນາທີ (ຄິດໄລ່ເປັນວິນາທີ )
 • ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ 100 ກີບ/ສະບັບ
 • ນອກເຄືອຂ່າຍ 250 ກີບ/ສະບັບ
 • ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປຕ່າງປະເທດ: 800 ກີບ/ສະບັບ
 • ໂທຕ່າງປະເທດ ອີງຕາມອັດຕາຄ່າໂທຂອງປະເທດນັ້ນ
 • ວິທີຊຳລະຄ່າໂທ: ກົດ*121*ລະຫັດບັດຕື່ມເງິນ# ໂທອອກ (ຈ່າຍຢູ່ປ່ອງບໍລິການທົ່ວປະເທດກໍໄດ້).
 • ກວດເບິ່ງຍອດໜີ້ ກົດ *133# ໂທອອກ.
 • ກວດເບິ່ງ ດາຕາ ແລະ ໂບນັດ ກົດ *124#ໂທອອກ.
 • ຖ້າຫາລູກຄ້າບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວນຳໃຊ້ ໂທເຂົ້າ-ໂທອອກ ຫລີ້ນດາຕ້າ ແລະ ຕື່ມເງິນ ພາຍໃນ 180 ວັນ, ເບີດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະຖືກຕັດອອກຈາກລະບົບ (ເກັບຄືນເຂົ້າສາງບໍລິສັດ).

 302 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  5 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
email