ລາຍລະອຽດ

– ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ 1Mbps/450 USD/01ເດືອນ.
– ຄ່າຕິດຕັ້ງ 600 USD.
– ພິເສດ! ຈ່າຍລ່ວງໜ້າມີສິດທິພິເສດໃຫ້ທ່ານແນ່ນອນ!!!!
– ສົນໃຈສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ 021 260 345.

*ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່:

🌎Facebook Page: https://www.facebook.com/etllaopubliccompany/

☎ 135 📞     

  • ສາຍເຊົ່າອິນເຕີເນັດ (IPLC) ອາຍຸສັນຍາ 02 ປີ, ມີສ່ວນຫຼຸດຄ່າເຊົ່າປະຈຳເດືອນ 5% ແລະ ຫຼຸດຄ່າຕິດຕັ້ງ 10%.
  • ອາຍຸສັນຍາ 03 ປີ, ມີສ່ວນຫຼຸດຄ່າເຊົ່າປະຈຳເດືອນ 10% ແລະ ຫຼຸດຄ່າຕິດຕັ້ງ 20%.
  • ການຕໍ່ສັນຍາໃນປີທີ 02 ແລະ 03 ສາມາດຫຼຸດລາຄາໄດ້ສູງສຸດ 10%, ຫຼັງຈາກປີທີ 03 ແມ່ນບໍ່ສາມາດຫຼຸດໄດ້.

 149 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  1 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
email