ການແນະນໍາ

ບໍລິການເປີດເພງເວລາລົມສາຍແມ່ນ ບໍລິການລົມສາຍແລ້ວຟັງສຽງເພງມ່ວນໆໄປນຳ  ຕອນລົມສາຍທ່ານແລະຜູ້ລົມສາຍທ່ານຍັງສາມາດກົດ 1-5 ເພື່ອເປີດສຽງເພງທີ່ທ່ານມັກ ແລະ ກົດ 6-9 ເພື່ອເປີດສຽງເອັບເຟັກກວນໆໄດ້ອີກດ້ວຍ

 ກົດ 663 ຕາມດ້ວຍເບີປາຍທາງ ຟັງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ

ລາຄາ 200 ກີບ/ມື້

.

 87 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  1 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
email