ການແນະນໍາ

ບໍລິການປ່ຽນສຽງເວົ້າເລາລົມສາຍ ແມ່ນບໍລິການເສີມທີ່ທ່ານສາມາດປ່ຽນສຽງເວລາລົມໂທລະສັບໃຫ້ເປັນສຽງຕ່າງໆ.

ກົດ 664 ໂທອອກ:

ກົດ 1: ສຽງເດັກນ້ອຍ
ກົດ 2: ສຽງຜູ້ເຖົ້າ
ກົດ 3: ສຽງຜູ້ຍິງ
ກົດ 4: ສຽງຜູ້ຊາຍ
ກົດ 5: ສຽງຫຸ່ນຍົນ

ລາຄາ: 200ກີບ/ມື້

Tab Content

 88 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  1 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
email