ມ່ນເຄື່ອຂ່າຍທີ່ສະໜອງບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມໃນ ສປປ ລາວ

ຮອດ​ວັນ​ທີ 26/08/2010 ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ ​​ໂທລະ​ຄົມ​ລາວ ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ຊື່​ມາ​​ເປັນ ບໍລິສັດລັດ ວິ​ສາ​ຫະກິດໂທລະ​ຄົມ​ລາວ ​ແລະ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 01/09/2011 ໄດ້​ປ່ຽນ​ຊື່​ຈາກ ບໍລິສັດລັດ ວິ​ສາ​ຫະກິດໂທລະ​ຄົມ​ລາວ ມາ​ເປັນ ບໍລິສັ​ດ ອີ​ທີ​​​ແອ​ລ ມະຫາຊົນ ​ແລະ ມີ​ສິດ​ເຕັມ​ສ່ວນ​ໃນ​ການ​ດໍາເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ດ້ານ ​​ໂທລະ​ຄົມ ​ແລະ ​​ໄອ​ທີ (IT) ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທ​ດ. ພາຍ​ໃຕ້​ກົດໝາຍ​ຂອງ ສປປລາວ.

ຮອດ​ວັນ​ທີ 26/08/2010

ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ ​​ໂທລະ​ຄົມ​ລາວ ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ຊື່​ມາ​​ເປັນ ບໍລິສັດລັດ ວິ​ສາ​ຫະກິດໂທລະ​ຄົມ​ລາວ ​ແລະ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 01/09/2011 ໄດ້​ປ່ຽນ​ຊື່​ຈາກ ບໍລິສັດລັດ ວິ​ສາ​ຫະກິດໂທລະ​ຄົມ​ລາວ ມາ​ເປັນ ບໍລິສັ​ດ ອີ​ທີ​​​ແອ​ລ ມະຫາຊົນ ​ແລະ ມີ​ສິດ​ເຕັມ​ສ່ວນ​ໃນ​ການ​ດໍາເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ດ້ານ ​​ໂທລະ​ຄົມ ​ແລະ ​​ໄອ​ທີ (IT) ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທ​ດ. ພາຍ​ໃຕ້​ກົດໝາຍ​ຂອງ ສປປລາວ.

ເຄື່ອຂ່າຍທີ່ສະໜອງບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມໃນ ສປປ ລາວ

ຮອດ​ວັນ​ທີ 26/08/2010 ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ ​​ໂທລະ​ຄົມ​ລາວ ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ຊື່​ມາ​​ເປັນ ບໍລິສັດລັດ ວິ​ສາ​ຫະກິດໂທລະ​ຄົມ​ລາວ ​ແລະ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 01/09/2011 ໄດ້​ປ່ຽນ​ຊື່​ຈາກ ບໍລິສັດລັດ ວິ​ສາ​ຫະກິດໂທລະ​ຄົມ​ລາວ ມາ​ເປັນ ບໍລິສັ​ດ ອີ​ທີ​​​ແອ​ລ ມະຫາຊົນ ​ແລະ ມີ​ສິດ​ເຕັມ​ສ່ວນ​ໃນ​ການ​ດໍາເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ດ້ານ ​​ໂທລະ​ຄົມ ​ແລະ ​​ໄອ​ທີ (IT) ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທ​ດ. ພາຍ​ໃຕ້​ກົດໝາຍ​ຂອງ ສປປລາວ.

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
wechat
email
Menu
Languages