ລາຍລະອຽດ

  • FTTH ແບບບໍ່ມີສາຍ (ຜ່ານເຄື່ອງ CPE) ທາງເລືອກໃຫ້ລູກຄ້າເລືອກໃຊ້ອີນເຕີເນັດເທິງມືຖືໄດ້ຫລາກຫລາຍຮູບແບບ ແລະ ເປັນການຕອບໂຈດຂອບເຂດຈຳກັດຂອງອີນເຕີເນັດ FTTH ແບບມີສາຍ ທີ່ ອທອ ໃຫ້ບໍລິການຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ເລືອກໃຊ້ບໍລິການອີນເຕີເນັດບ້ານແບບບໍ່ຈຳກັດຮູບແບບ.
  • ເຄື່ອງ CPE Wi-Fi ເປັນເຄື່ອງຮັບສັນຍາ 4G ມືຖື ເພື່ອສົ່ງສັນຍານ ຜ່ານ Wi-Fi ເພື່ອນຳໃຊ້ Internet ໄດ້ ແລະ ສາມາດສົ່ງສັນຍານຕາມຄວາມຖີ່ການສົ່ງຂອງເຄື່ອງ CPE Wi-Fi.

*ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່:

🌎Facebook Page: https://www.facebook.com/etllaopubliccompany/

☎ 135 📞     

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
wechat
email
Menu
Languages