ການແນະນໍາ

ບໍລິການເປີດເພງເວລາລົມສາຍແມ່ນ ບໍລິການລົມສາຍແລ້ວຟັງສຽງເພງມ່ວນໆໄປນຳ  ຕອນລົມສາຍທ່ານແລະຜູ້ລົມສາຍທ່ານຍັງສາມາດກົດ 1-5 ເພື່ອເປີດສຽງເພງທີ່ທ່ານມັກ ແລະ ກົດ 6-9 ເພື່ອເປີດສຽງເອັບເຟັກກວນໆໄດ້ອີກດ້ວຍ

 4,702 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  6 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
wechat
email
Menu
Languages