ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ບໍລິສັດ ອີທີແອລ ຈຳກັດ, ຫຼື ອີທີແອລ (ETL)“, ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 8 ສິງຫາ 2017, ດ້ວຍຈຳນວນທຶນຈົດທະບຽນມູນຄ່າທັງໝົດ 637,763,000,000 ກີບ. ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຂອງດຽວກັບບໍລິສັດ Hong Kong Jiafu Holding Co., Ltd ແລະ ເປັນການຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຈີນ-ລາວ, ມີສັດສ່ວນການຖືຮຸ້ນແມ່ນ 51%-49% ທີ່ມີເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມເຕັມຮູບແບບຄວບຄຸມສັນຍານທົ່ວປະເທດ. ໃຫ້ບໍລິການສື່ສານຜ່ານມືຖື, ບໍລິການສື່ສານແບບໃຊ້ສາຍ, ບໍລິການບອດແບນແບບໄຮ້ສາຍ ແລະ ບໍລິການເສີມຕ່າງໆ.

 10,978 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  10 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
wechat
email
Menu
Languages