ແພັກເກດແນະນຳ

            🔵 ວິທີສະໝັກຜ່ານ USSD:
         

                 ➡️ ກົດ *228*67#ໂທ 25MB/1ວັນ/1,000ກີບ
                 ➡️ ກົດ *228*68#ໂທ 250MB/1ວັນ/5,000ກີບ

         
➡️ ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່:
Facebook logo, Circle Facebook Icon, icons logos emojis, social media icons png | PNGEgghttps://www.facebook.com/etllaopubliccompany/
  Red Flag Icon, Youtube, Logo, Icon Design, Youtube Play Buttons, Arrow, Rectangle, Symbol transparent background PNG clipart | HiClipart https://www.youtube.com/c/ETLCompanyLimited 
☎ 135 📞
*ໝາຍເຫດ: ກະລຸນາລົງທະບຽນເບີໂທລະສັບຜ່ານແອັບ Lao Kyc ຫຼື ໂທ 139

ຊື່ແພັກເກດ

ວິທີສະໝັກ

ລາຄາ

ຈຳນວນດາຕ້າ

ອາຍຸການນຳໃຊ້

ET 7

*228*67#ໂທ

1,000 ກີບ

25 MB

1 ວັນ

ET 8

*228*68#ໂທ

5,000 ກີບ

250 MB

1 ວັນ

ET 9

*228*69#ໂທ

10,000 ກີບ

500 MB

30 ວັນ

ET 10

*228*70#ໂທ

50,000 ກີບ

2.5 GB

30 ວັນ

ET 11

*228*71#ໂທ

100,000 ກີບ

5 GB

30 ວັນ

ET 12

*228*72#ໂທ

150,000 ກີບ

8 GB

30 ວັນ

Topping 3

*228*83#ໂທ

10,000 ກີບ

6GB

3 ວັນ

  ເມື່ອດ້າຕ້າໝົດກ່ອນ ທ່ານສາມາດສະໝັກ Topping 3

(ທ່ານ ຈະສາມາດສະໝັກ Topping 3 ໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອສະໝັກແພັກເກດ ET7-12 ກ່ອນ)​

 14,824 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  16 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
wechat
email
Menu
Languages