ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງ ອທອ ຕັ້ງຢູ່

 +ຖະໜົນ ສາຍລົມ, ບ້ານ ສາຍລົມ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 01000 ສ.ປ.ປ. ລາວ ຕູ້ໄປສະນີ: 7953
     ແຟັກ: +(856)21 260051.

+ປ່ອງບໍລິການ ຫລັກ21 ບ້ານໂຄກສີວິໄລ ເມືອງໄຊທານີ: 2022224232.

   ພະແນກການຕະຫຼາດ

      ໂທ: +(856) 21 260006
      ໂທລະສັບມືຖື: +(856) 20 
      ແຟັກ: +(856)21 260055
      ທີ່ຢູ່ ອີເມລ: csd@etllao.com
      ທີ່ຢູ່ ເວບໄຊ: www.etllao.com

ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງ ອທອ ຕັ້ງຢູ່

 ຖະໜົນ ສາຍລົມ, ບ້ານ ສາຍລົມ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 01000 ສ.ປ.ປ. ລາວ ຕູ້ໄປສະນີ: 7953
      ໂທ: +(856) 21 260012-13, +(856) 21 260098, ແຟັກ: +(856)21 260051.

   ພະແນກການຕະຫຼາດ

      ໂທ: +(856) 21 260012-13
      ໂທລະສັບມືຖື: +(856) 20 22210011-14
      ແຟັກ: +(856)21 260055
      ທີ່ຢູ່ ອີເມລ: csd@etllao.com
      ທີ່ຢູ່ ເວບໄຊ: www.etllao.com

ສາຂາຂອງ ອທອ ໃນທົ່ວປະເທດ

ພາກເໜຶອ

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ໂພນສະອາດ; ເມືອງ ຜົ້ງສາລີ; ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ.
ມືຖື: (856) 20 28755599, 2028755598.
ໂທ: (-)
ແຟັກ: (-)

+ປ່ອງເມືອງບຸນເໜືອ ບ້ານໃໜ່: 2029324289, 2029355552.

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ຖິ່ນ; ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ; ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ.
ມືຖື: (856) 20 22895566
ໂທ: (856)-74 265003
ແຟັກ: (856)-74 260001
ປ່ອງບໍລິການເມືອງຫົງສາ: (074) 266000
ໜ່ວຍບໍລິການປາກລາຍ: (074) 550000

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍເໜືອ; ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ; ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ
ມືຖື: 22380020, 22380018.
ໂທ: 084 260000
ແຟັກ: (-)

+ປ່ອງບໍລິການເມືອງຕົ້ນຜີ້ງ ບ້ານດອນມູນ: 084 260001/22380098, 22380051.

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ດອນແກ້ວ; ເມືອງ ໄຊ; ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
ມືຖື: (856) 20 28722222
ໂທ: 081 260000
ແຟັກ: (-)
+ໜ່ວຍເມືອງຮູນ ບ້ານ ນາໂຄ້ງ: 020 23966599.

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ອຸດົມສິນ; ເມືອງ ນໍ້າທາ; ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ

ມືຖື: 22390006, 22926395, 28923456, 22345676, 22993699, 23459494.
ໂທ: (-)
ແຟັກ: (-)
+ປ່ອງບໍລິການເມືອງສິງ ບ້ານ ຈຽງໄຈ: (856)20 22390025.

+ປ່ອງບໍລິການລູກຄ້​າເມືອງວຽງພູຄາ ບ.ວຽງສະຫວ່າງ: 22390017.

+ປ່ອງບໍລິການບ້ານນາເຕີຍ: 29666830.

+ປ່ອງບໍລິການເມືອງນາແລ ບ.ວັງມີໄຊ: 22991774.

+ປ່ອງບໍລິການລູກຄ້​າ ເມືອງລອງ ບ.ຈອມແຈ້່ງ: 0302145226/28232424

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ນາໄຮ; ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ; ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ.
ມືຖື: (-) 
ໂທ: 074 260000
ແຟັກ: (-)

+ປ່ອງບໍລິການເມືອງປາກລາຍ ບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍຄໍາ: 074 550000.

+ປ່ອງບໍລິການຫົງສາ ບ. ໂພນໄຊ: 074 266000.

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ໂພນແພງ; ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ; ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ມືຖື: (856) 29359789/23456760.
ໂທ: (856)- 071 260399/071 260005.
ແຟັກ: (-)
+ປ່ອງບໍລິການພູຄູນ ບ. ສາມແຍກ: (030)-2822020/02029916456.
+ປ່ອງບໍລິການນຳຖ້ວມ ບ. ບ້ານນ້ຳຖ້ວມໃຕ້: (030) 2822066/02028245359

+ປ່ອງບໍລິການເມືອງເງີນ ບ. ປາກແວດ (ເປັນປ່ອງບໍລິການຮ່ວມກັບຮ້ານຕົວແທນ)ນ.​ຈັນດາ + ນ. ນຸກວິໄລ): 23888993

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ເທີນ; ເມືອງ ແປກ; ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
ມືຖື: (856) 20 22340006
ໂທ: (-)
ແຟັກ: (-)
ປ່ອງບໍລິການເມືອງຄຳ ບ້ານ ຈອມທອງ: (020) 22340026

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ມີສຸກ; ເມືອງ ຊໍາເໜືອ; ແຂວງ ຫົວພັນ
ມືຖື: (856) 02022995556/02022348958/02022566689
ໂທ: (064) 260000
ແຟັກ: (-)

ພາກກາງ

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ໂພນສະອາດ; ເມືອງ ທ່າແຂກ; ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ

ມືຖື: (-) 
ໂທ: 030 2826262
ແຟັກ: (-)

+ຮ້ານວັນວີໃສທ. ບຸນທະວົງ ວັນນິໃສ: 020 22494565

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ຫ້ວຍແກ້ວ; ເມືອງ ຄໍາເກີດ; ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ
ມືຖື: (856) 29456565/29248999
ໂທ: (-)
ແຟັກ: (-)

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ມີໄຊ ເມືອງ ປາກຊັນ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ
ມືຖື: 020 29883636/23418998
ໂທ: 
ແຟັກ: 

+ປ່ອງບໍລິການວຽງຄຳ ບ້ານ ວຽງຄຳ ເມືອງ ປາກກະດິງ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ: 22333324/23418888.

+ສູນຄຳເກີດ ບ້ານ ຫ້ວຍແກ້ວ ເມືອງ ຄຳເກີດ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ: 29456565/29248999.

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ວຽງຄໍາ; ເມືອງ ປາກກະດິງ; ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ
ມືຖື: (856) 20 22330007
ໂທ: (856)-54 700001
ແຟັກ: (856)-54 700001

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ນາເຄືອ; ເມືອງ ວຽງຄຳ; ແຂວງ ວຽງຈັນ
ມືຖື: (856) 20 22490065; 29599599.
ໂທ: (856)-23 400005
ແຟັກ: (-)
+ປ່ອງບໍລິການເມືອງວັງວຽງ ບ້ານຫ້ອຍສະເຫົ້ງາ: 29599955; 22299795.

+ ບ.ນາມອນ,ມ.ວັງວຽງ: 29599699; 29248289.

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ພູຫົວຊ້າງ; ເມືອງ ອະນຸວົງ; ແຂວງ ໄຊສົມບູນ
ມືຖື: 020 22251990
ໂທ: 
ແຟັກ: (-)

ພາກໃຕ້

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ຫຼັກ2; ເມືອງ ສາລະວັນ; ແຂວງ ສາລະວັນ
ມືຖື: (856) 20 22280002
ໂທ: 034 260000
ແຟັກ: (-)
+ປ່ອງບໍລິການເມືອງຄົງເຊໂດນ ບ. ຄົງນະຄອນ: (856)-20 22280010

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ວັດຫຼວງ; ເມືອງ ລະມານ; ແຂວງ ເຊກອງ
ມືຖື: (856) 20 22456249
ໂທ: (856)
ແຟັກ: 
+ປ່ອງບໍລິການທ່າແຕງ ບ. ທ່າແຕງ: (856)-20 28293565
+ປ່ອງບໍລິການດາກຈຶງ ບ. ໂນນສະຫວັນ: (856)-20 23645664

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ; ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ; ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ມືຖື: (856) 
ໂທ: 041260067
ແຟັກ: (-)
+ປ່ອງເຊໂປນ: ບ້ານ ອຸດົມສຸກ: (856)-20 22620002.
ປ່ອງບໍລິການເມືອງສອງຄອນ ບ້ານ ຫຼັກເມືອງ: (020)28827788.

+ປ່ອງບໍລິການ ເມືອງອຸທຸມພອນ ບ້ານອຸດົມມີໄຊ: (020) 28099192.

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ; ເມື່ອງ ສາມັກຄີໄຊ; ແຂວງ ອັດຕະປື
ມືຖື: (856) 20 29894466/20 28366678
ໂທ: (-)
ແຟັກ: (-)

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ແກ້ວສໍາພັນ; ນະຄອນປາກເຊ; ແຂວງ ຈໍາປາສັກ
ມືຖື: (856) 20 22727374
ໂທ: 031 260027/031 260101
ແຟັກ: (-)

 14,194 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  16 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
wechat
email
Menu
Languages