ລາຍລະອຽດ

    🔵 ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ FTTH:

      🔹 ລົງທະບຽນຕິດຕັ້ງໄດ້ທີ່ປ່ອງບໍລິການອີທີແອລທົ່ວປະເທດ.

      🔹 ດຳເນີນເອກະສານໄວພາຍໃນ 02 ມື້

      🔹 ສາມາດຊໍາລະເງິນໄດ້ແບບລາຍເດືອນ, 03 ເດືອນ, 06 ເດືອນ ແລະ 12 ເດືອນ

      🔹 ກ່ອນໝົດສັນຍາການນຳໃຊ້ ພວກເຮົາຈະແຈ້ງລ່ວງໜ້າກ່ອນ 15 ວັນ.

➡️ ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່:

Facebook logo, Circle Facebook Icon, icons logos emojis, social media icons png | PNGEgghttps://www.facebook.com/etllaopubliccompany/

  Red Flag Icon, Youtube, Logo, Icon Design, Youtube Play Buttons, Arrow, Rectangle, Symbol transparent background PNG clipart | HiClipart https://www.youtube.com/c/ETLCompanyLimited 

☎ 135 📞    

ຄວາມໄວ

ລາຄາ/ເດືອນ

ຄ່າຕິດຕັ້ງ

3Mbps

140,000 ກີບ

950,000 ກີບ

4Mbps

185,000 ກີບ

950,000 ກີບ

6Mbps

195,000 ກີບ

950,000 ກີບ

8Mbps

235,000 ກີບ

950,000 ກີບ

10Mbps

380,000 ກີບ

950,000 ກີບ

20Mbps

840,000 ກີບ

950,000 ກີບ

30Mbps

1,260,000 ກີບ

950,000 ກີບ

50Mbps

2,100,000 ກີບ

950,000 ກີບ

100Mbps

3,900,000 ກີບ

950,000 ກີບ

 19,390 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  16 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
wechat
email
Menu
Languages