ແພັກເກດແນະນຳ 

          🔵 ວິທີສະໝັກກົດ *228*ລະຫັດແພັກເກດ#ໂທ.

       ➡️ ກົດ *228*61#ໂທ 6GB/3ວັນ/10,000ກີບ
       ➡️ ກົດ *228*62#ໂທ 2GB/7ວັນ/10,000ກີບ

   

➡️ ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່:
Facebook logo, Circle Facebook Icon, icons logos emojis, social media icons png | PNGEgghttps://www.facebook.com/etllaopubliccompany/
  Red Flag Icon, Youtube, Logo, Icon Design, Youtube Play Buttons, Arrow, Rectangle, Symbol transparent background PNG clipart | HiClipart https://www.youtube.com/c/ETLCompanyLimited 
☎ 135 📞
*ໝາຍເຫດ: ກະລຸນາລົງທະບຽນເບີໂທລະສັບຜ່ານແອັບ Lao Kyc ຫຼື ໂທ 139

ຊື່ແພັກເກດ

ວິທີສະໝັກ

ລາຄາ

ຈຳນວນດາຕ້າ

ອາຍຸການນຳໃຊ້

ET 1

*228*61#ໂທ

10,000 ກີບ

6GB

3 ວັນ

ET 2

*228*62#ໂທ

10,000 ກີບ

2GB

7 ວັນ

ET 3

*228*63#ໂທ

20,000 ກີບ

7GB

7 ວັນ

ET 4

*228*64#ໂທ

50,000 ກີບ

10GB

30 ວັນ

ET Play_85

*228*12#ໂທ

85,000 ກີບ

75GB

30 ວັນ

ET 5

*228*65#ໂທ

200,000 ກີບ

35GB

30 ວັນ

ET 6

*228*66#ໂທ

300,000 ກີບ

80GB

30 ວັນ

Topping 1

*228*81#ໂທ

10,000 ກີບ

1.5GB

30 ວັນ

Topping 2

*228*82#ໂທ

50,000 ກີບ

10GB

30 ວັນ

  - ເມື່ອດ້າຕ້າໝົດກ່ອນ ທ່ານສາມາດສະໝັກ Topping 1

(ທ່ານ ຈະສາມາດສະໝັກ Topping 1 ໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອສະໝັກແພັກເກດ ET1-4 ກ່ອນ)

  - ເມື່ອດ້າຕ້າໝົດກ່ອນ ທ່ານສາມາດສະໝັກ Topping 2

(ທ່ານ ຈະສາມາດສະໝັກ Topping 2 ໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອສະໝັກແພັກເກດ ET5-6 ກ່ອນ)

 18,340 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  4 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
wechat
email
Menu
Languages