ບໍລິການ APP ETL Services ແມ່ນຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ ETL Company Limited ທີ່ສະໜອງການເຮັດວຽກຂອງລູກຄ້າ ETL ໃຫ້ເຮັດດ້ວຍຕົນເອງ. ສາມາດຮອງຮັບ 4 ພາສາເຊັ່ນວ່າ: ພາສາລາວ, ອັງກິດ, ຈີນ, ແລະ ຫວຽດນາມ. ແອັບນີ້ສະໜອງການເຮັດວຽກເຊັ່ນ: ການສອບຖາມຂໍ້ມູນພື້ນຖານ (ຍອດເງິນ, ໜີ້, ຄະແນນໂບນັດ, ແລະ ດາຕາ), ການຕື່ມເງິນແບບທອບອັບ (E-TopUp) ໃຫ້ທັງຜູ້ໃຊ້ເບີເຕີມເງິນ ແລະ ເບີລາຍເດືອນ, ການໂອນມູນຄ່າໂທຂອງເບີເຕີມເງິນ, ການຊື້ດາຕາ, ຊື້ລະຫັດ ETL WiFi Hotspot, ສອບຖາມ ຫຼື ລົງທະບຽນບໍລິການ VAS, ລົງທະບຽນຮັບໃບບິນຄ່າບໍລິການຜ່ານອີເມລ, ການກວດຍອດຊຳລະ ຫຼື ຈ່າຍໜີ້ ASDL, ການເລືອກຊື້ເບີງາມ ແລະ ຍັງສາມາດກວດເບິ່ງໂປໂມຊັ່ນຕ່າງໆຂອງ ETL, ອັດຕາການໂທ IR, ອັດຕາການໂທລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ອື່ນໆ.

– ບໍລິການຕື່ມເງິນຜ່ານມືຖື E-Top Up, ເຕີມງ່າຍໆພຽງບອກເບີຂອງທ່ານ

– ວິທີເຕີມເງິນ ອີທ໋ອບອັບ: ກົດ *131*ລະຫັດສ່ວນຕົວ(MPIN)*1*ເບີທີ່ຕ້ອງການເຕີມ*ຈຳນວນເງິນ*1#📞

 

  • ສະໝັກຫຼິ້ນ Youtube ແບບບໍ່ຈຳກັດ data
  • ວິທີສະໝັກ:
  • Y1 *228*2*20#ໂທ 9,000ກີບ/1ວັນ
  • Y2 *228*2*21#ໂທ 19,000ກີບ/7ວັນ
  • Y3 *228*2*22#ໂທ 29,000ກີບ/30ວັນ
  • 🌎 Facebook Page: https://www.facebook.com/etllaopubliccompany/
  • ☎ 135 📞
  • YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCkmxcDQ-_GGKIXDxH3VNC3w…

 5,779 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  4 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
wechat
email
Menu
Languages