ລາຍລະອຽດ

  🔵 FTTH ແບບບໍ່ມີສາຍ (ຜ່ານເຄື່ອງ CPE) ທາງເລືອກໃຫ້ລູກຄ້າເລືອກໃຊ້ອີນເຕີເນັດເທິງມືຖືໄດ້ຫລາກຫລາຍຮູບແບບ ແລະ ເປັນການຕອບໂຈດຂອບເຂດຈຳກັດຂອງອີນເຕີເນັດ FTTH ແບບມີສາຍ ທີ່ ອທອ ໃຫ້ບໍລິການຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ເລືອກໃຊ້ບໍລິການອີນເຕີເນັດບ້ານແບບບໍ່ຈຳກັດຮູບແບບ.

  🔵 ເຄື່ອງ  CPE Wi-Fi ເປັນເຄື່ອງຮັບສັນຍາ 4.5G ມືຖື ເພື່ອສົ່ງສັນຍານ ຜ່ານ Wi-Fi ເພື່ອນຳໃຊ້ Internet ໄດ້ ແລະ ສາມາດສົ່ງສັນຍານຕາມຄວາມຖີ່ການສົ່ງຂອງເຄື່ອງ CPE Wi-Fi.

➡️ ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່:

Facebook logo, Circle Facebook Icon, icons logos emojis, social media icons png | PNGEgghttps://www.facebook.com/etllaopubliccompany/

  Red Flag Icon, Youtube, Logo, Icon Design, Youtube Play Buttons, Arrow, Rectangle, Symbol transparent background PNG clipart | HiClipart https://www.youtube.com/c/ETLCompanyLimited 

☎ 135 📞   

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
wechat
email
Menu
Languages