[Urgent] stranger's phone number calling from overseaCategory: Questions[Urgent] stranger's phone number calling from oversea

ມີເບີໂທແປກໆຈາກປະເທດ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ  ໂທເຂົ້າມາ ຖ້າຫຼົງຮັບເບີ ດັ່ງກ່າວຈະເກີດຫຍັງຂື້ນ? ແລະ ຈະແກ້ບັນຫານິ້ແນວໃດ ຂໍຄໍາແນະນໍາແດ່ ຂອບໃຈ ລຸກຄ້າ ETL ຫຼາຍກວ່າ 18 ປີ

 412 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  2 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
wechat
email
Menu
Languages