[Urgent] stranger's phone number calling from oversea[Urgent] stranger's phone number calling from oversea

ມີເບີໂທແປກໆຈາກປະເທດ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ  ໂທເຂົ້າມາ ຖ້າຫຼົງຮັບເບີ ດັ່ງກ່າວຈະເກີດຫຍັງຂື້ນ? ແລະ ຈະແກ້ບັນຫານິ້ແນວໃດ ຂໍຄໍາແນະນໍາແດ່ ຂອບໃຈ ລຸກຄ້າ ETL ຫຼາຍກວ່າ 18 ປີ

 494 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  1 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
wechat
email
Menu
Languages