ລາຍລະອຽດ

            “ຊີວິດທີ່ສົດໃສ” ແມ່ນແນໃສ່ ລູກຄ້າທີ່ເປັນໄວລຸ້ນ, ນັກຮຽນ, ນັກສືກສາ ເຊີ່ງມີລັກສະນໂດດເດັ່ນບໍ່ຊໍ້າໃຜ, ມັນໃນການປ່ຽນແປງໄປຕາມຍຸກ ແລະ ຕາມເຕັກໂນໂລຍີໃໝ່ໆ

➡️ ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່:
Facebook logo, Circle Facebook Icon, icons logos emojis, social media icons png | PNGEgghttps://www.facebook.com/etllaopubliccompany/
  Red Flag Icon, Youtube, Logo, Icon Design, Youtube Play Buttons, Arrow, Rectangle, Symbol transparent background PNG clipart | HiClipart https://www.youtube.com/c/ETLCompanyLimited 
☎ 135 📞

*ໝາຍເຫດ: ກະລຸນາລົງທະບຽນເບີໂທລະສັບຜ່ານແອັບ Lao Kyc ຫຼື ໂທ 139

ຊື່ແພັກເກດ

ວິທີສະໝັກ

ລາຄາ (ກີບ)

ຈຳນວນດາຕ້າ

ອາຍຸການນຳໃຊ້

Youtube_50

*228*51#

50,000

Unlimited Youtube

15 ວັນ

Youtube_80

*228*54#

80,000

Unlimited Youtube

30 ວັນ

Facebook_50

*228*55#

50,000

Unlimited Faecbook

15 ວັນ

Facebook_80

*228*56#

80,000

Unlimited Faecbook

30 ວັນ

Tiktok_10

*228*57#

10,000

Unlimited Tiktok

1 ວັນ

Tiktok_50

*228*58#

50,000

Unlimited Tiktok

15 ວັນ

Tiktok_80

*228*73#

80,000

Unlimited Tiktok

30 ວັນ

Data+Socail_150

*228*74#

150,000

50GB+Unlimited Tiktok, youtube, Facebook

30 ວັນ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
wechat
email
Menu
Languages