ລາຍລະອຽດ

– ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ 1Mbps/550 USD/01ເດືອນ.
– ຄ່າຕິດຕັ້ງ 650 USD.
– ສົນໃຈສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ 021 260 345.

*ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່:

🌎Facebook Page: https://www.facebook.com/etllaopubliccompany/

☎ 135 📞     

 8,092 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  2 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
wechat
email
Menu
Languages