ລາຍລະອຽດ

            “ສຳພັດທີມີຈິງ ” ເນັ້ນກຸ່ມຂອງລູກຄ້າທົ່ວໄປ, ຄອບຄົວ

➡️ ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່:
Facebook logo, Circle Facebook Icon, icons logos emojis, social media icons png | PNGEgghttps://www.facebook.com/etllaopubliccompany/
  Red Flag Icon, Youtube, Logo, Icon Design, Youtube Play Buttons, Arrow, Rectangle, Symbol transparent background PNG clipart | HiClipart https://www.youtube.com/c/ETLCompanyLimited 
☎ 135 📞

*ໝາຍເຫດ: ກະລຸນາລົງທະບຽນເບີໂທລະສັບຜ່ານແອັບ Lao Kyc ຫຼື ໂທ 139

ຊື່ແພັກເກດ

ວິທີສະໝັກ

ລາຄາ (ກີບ)

ຈຳນວນດາຕ້າ

ອາຍຸການນຳໃຊ້

ET1

*228*61#

15,000

6 GB

3 ວັນ

ET4

*228*64#

50,000

10 GB

30 ວັນ

ECO_2

*228*53#

7,000

3 GB

2 ວັນ

ET15_Day

*228*87#

35,000

15 GB

15 ວັນ

ET1_Day

*228*89#

3,000

1 GB

1 ວັນ

Weekend

*228*42#

5,000

2 GB

2 ວັນ

Night (22:00 - 7:00)

*228*43#

12,000

5 GB

5 ວັນ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
wechat
email
Menu
Languages