ສາຍເຊົ່າຕ່າງປະເທດ (IPLC)

Speed                          55
  • ໂປຣໂມຊັນ: 

ສາຍເຊົ່າພາຍໃນ (DPLC)

Speed                          45
  • ໂປຣໂມຊັນ: 

ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ (HIL)

Speed                         
  • ໂປຣໂມຊັນ: 

ອິນເຕີເນັດບ້ານສາຍໃຍແກ້ວຄວາມໄວສູງ (FTTH)

Speed                         
  • ໂປຣໂມຊັນ: – ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 12ເດືອນ ໄດ້ນຳໃຊ້ຟີຣ 3ເດືອນ. ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 6ເດືອນໄດ້ນຳໃຊ້ຟີຣ 1ເດືອນ ແລະ ຟຣີຄ່າຕິດຕັ້ງ

 11,912 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  6 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
wechat
email
Menu
Languages