ສຳລັບ ລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການ ໃບຄຳຮ້ອງ ຂໍເຊົ່າໃຊ້ສາຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (Leased Line Service)

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພະນັກງານໂດຍກົງ.

1. ທ່ານ ຈູ່ ຄຳມະນີວົງ

– ເບີໂທຕິດຕໍ່ 020 22490468

  • ອີເມລ: jou_k@etllao.com

2. ທ່ານ ສຸພາພອນ ໄຊຊົມພູ

– ເບີໂທຕິດຕໍ່ 020 29999249

  • ອີເມລ: Souphaphone@etllao.com

ເບີຕັ້ງໂຕະ: 021 260017

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
wechat
email
Menu
Languages