ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ຂອງ ອີທີແອລ

ຊົມເຊີຍ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ໄອຊີທີອາຊຽນຄັ້ງທີ່ 19, ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສໄອຊີທີອາຊຽນຄັ້ງທີ່ 20 ແລະ ກອງປະຊຸມປີ່ນອ້ອມ, ລະຫວ່າງວັນທີ 21-25/10/2019 ໃນງານດັ່ງກ່າວ ບໍລິສັດ ອີທີແອລ ຈຳກັດ ກໍໄດ້ມີການຈັດວາງສະແດງ ການທົດລອງ ເຕັກໂນໂລຊີ 5G.

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
wechat
email
Menu
Languages