ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ ຂອງບໍລິການ ໄອອາ

ບໍລິການ IR (International Roaming) ແມ່ນບໍລິການໜຶ່ງຂອງໂທລະສັບມືຖືແບບລາຍເດືອນ ແລະ ແບບຕື່ມເງິນ ຂອງ ອີທີແອລ ທີ່ໃຫ້ທ່ານສາມາດນໍາເອົາເບີໂທລະສັບມືຖືຂອງ ທ່ານໄປນໍາໃຊ້ໄດ້ ໃນຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີສັນຍາຮ່ວມກັບບັນດາເຄືອຂ່າຍຂອງບັນດາປະເທດ ທີ່ເປິດໃຫ້ບໍລິການ IR ກັບທາງ ອີທີແອລ. ບໍລິການ IR ນີ້ ຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຕິດຕໍ່ສື່ສານໃຫ້ທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເດີນ ທາງໄປຕ່າງປະເທດ ທ່ານຈະບໍ່ຂາດການຕິດຕໍ່ສື່ສານທຸກເລື່ອງທີ່ສໍາຄັນທັງດ້ານທຸລະກິດ ຫຼື ເລື່ອງສ່ວນຕົວດ້ວຍເຄືອຂ່າຍຂອງ ອີທີ່ແອລ.

➡️ ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່:

Facebook logo, Circle Facebook Icon, icons logos emojis, social media icons png | PNGEgghttps://www.facebook.com/etllaopubliccompany/

  Red Flag Icon, Youtube, Logo, Icon Design, Youtube Play Buttons, Arrow, Rectangle, Symbol transparent background PNG clipart | HiClipart https://www.youtube.com/c/ETLCompanyLimited 

☎ 135 📞

ບໍລິການ IR ສຳລັບເບີມືຖືແບບຕື່ມມູນຄ່າໂທ​

ລະຫັດປະເທດ ປະເທດ ຊື່ເຄືອຂ່າຍ ຮັບສາຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (ກີບ/ນາທີ) ໂທອອກພາຍໃນ (ກີບ/ນາທີ) ໂທກັບລາວ (ກີບ/ນາທີ) SMS (ກີບ/ສະບັບ) ໂທໄປປະເທດທີ03 (ກີບ/ນາທີ) GPRS (ກີບ/kb) ການໃຫ້ບໍລິການ
32 Belgium Belgacom change to Proximus PLC 2,000 3,450 15,000 2,000 - 40/1kb Bilateral
673 Brunei Unified National Networks Sdn Bhd 2,400 1,200 7,200 1,200 - 0.70/1Kb unilateral Inbound
855 Cambodia Viettel (Metfone) 4,000 4,000 11,000 3,500 - 36/1Kb unilateral Outbound
855 Cambodia CamGSM Co, Ltd 1,700 1,700 2,100 1,100 - 1/1Kb Bilateral
855 Cambodia Smart Axiata 300 2,365 2,365 340 16,900 0.34kip/10Kb Bilateral
86 China China mobile 3,010 6,020 9,030 3,010 30,100 0.181kip/1Kb unilateral Outbound
357 Cyprus Primetel 5,500 15,500 41,900 2,000 - 8,450ກີບ/100kb Bilateral
357 Cyprus EPIC Ltd 300 6,350 12,670 317 31,700 0.634kip/10kb Bilateral
ອັດຕາຄ່າບໍລິການໂທ ບໍລິການເສີມພາຍໃນປະເທດ: Directory Enquiries 248,700ກີບ/ນາທີ; Premium Rate Services 391,000ກີບ/ນາທີ
358 Finland Ålands Telekommunikation Ab 2,000 3,170 10,000 1,000 - 1/1Kb unilateral Outbound
358 Finland DNA Ltd., 2,000 5,000 8,500 1,000 42,000 1/1Kb Bilateral
30 GREECE WIND HELLAS Telecommunications S.A. 200 2,250 4,450 450 - 0.23kip/1kb unilateral Inbound
30 GREECE Hellenic Telecommunications Organization S.A 24,800 9,900 74,300 6,200 223,000kip/50Kb Bilateral
30 GREECE Hellenic Telecommunications Organization S.A ອັດຕາຄ່າໂທບໍລິການເສີມພາຍໃນປະເທດ: Directory Service ແລະ Customer care ແມ່ນ 9,900ກີບ/ນາທີ Bilateral
852 Hong Kong HKT Limited or CSL 2,500 2,500 4,000 2,100 - 1/1Kb unilateral Outbound
852 Hong Kong Hutchison Telecom 2G-3G 800 1,600 3,950 800 7,500 0.50kip/1kb unilateral Inbound
62 Indonisia Hutchison 4,000 8,500 32,500 3,500 - 100/1Kb Bilateral
91 India Bharti Airtel Limited 400 1,100 1,800 450 11,000 0.11kip/1Kb Bilateral
353 Ireland Meteor Mobile 300 7,800 39,000 390 39,000 0.780 kip/10Kb Bilateral
81 Japan NTT Docomo Inc 300 4,140 20,700 1,370 2.07kip/10kb unilateral Outbound
ອັດຕາຄ່າບໍລິການໂທ ບໍລິການເສີມພາຍໃນປະເທດ/: National Directory Assistance (104) ແມ່ນ 95,800 ກີບ/ນາທີ
423 Liechtenstein Salt (Liechtenstein) AG 300 6,350 12,670 317 31,700 0.634kip/10kb Bilateral
60 Malaysia Digital Telecommunications Sdn Bhd 380 1,880 3,800 380 18,800 0.0376kip/1Kb Bilateral
ອັດຕາຄ່າໂທບໍລິການເສີມພາຍໃນປະເທດ: Toll Free Numbers ແມ່ນ 8,500ກີບ/ນາທີ ແລະ Customer care ແມ່ນ 8,500ກີບ/ນາທີ
60 Malaysia Celcom Axiata Berhad 1,300 1,300 1,300 250 - 1/1Kb . Bilateral
356 Malta Epic Communications Limited 300 6,350 25,340 317 31,700 0.634kip/10kb Bilateral
ອັດຕາຄ່າບໍລິການໂທ ບໍລິການເສີມພາຍໃນປະເທດ: GO Directory Enquiries, Concierge Enquiry Services 71,050 ກີບ/ນາທີ
976 Mongolia Mobicom Corporation 2,000 11,500 64,500 6,000 - 333/1Kb Bilateral
95 Myanmar MPT 1,900 2,800 14,000 1,900 - 0.15/1Kb Bilateral
95 Myanmar ATOM Myanmar Limited 300 2,700 7,710 387 19,350 0.39/10Kb unilateral Inbound
95 Myanmar Ooredoo 10,500 17,500 17,500 5,000 - 2,200/10Kb unilateral Inbound
64 New Zealand Spark New Zealand 300 4,990 6,240 624 3.12kip/10kb Bilateral
ອັດຕາຄ່າບໍລິການໂທ ບໍລິການເສີມພາຍໃນປະເທດ: Directory Service National ແມ່ນ 56,600 ກີບ/ນາທີ, Directory Services International ແມ່ນ 94,300 ກີບ/ນາທີ ແລະ Toll Free numbers ແມ່ນ 22,650 ກີບ/ນາທີ
968 Oman Omantel 3,000 6,620 19,860 3,310 33,100 0.67kip/10kb Bilateral
ອັດຕາຄ່າບໍລິການໂທ ບໍລິການເສີມພາຍໃນປະເທດ: Customer Care, Voice Mail Info & Time Information 66,550 ກີບ/ນາທີ
48 Poland Polkomtel Sp 44,560 27,120 167,250 13,560 - 8,395 kip/10Kb Bilateral
7 Russia JSC Vimpelcom 2,000 3,150 10,000 1,000 - 2,35/512Kb Bilateral
7 Russia LCC Ekaterinburg-2000 (RUSK8) 400 18,300 63,900 1,850 - 54kip/1kb Bilateral
7 Russia MegaFone PJSC 61,500 122,000 199,000 13,800 - 4,590kip/10kb Bilateral
ອັດຕາຄ່າໂທບໍລິການເສີມພາຍໃນປະເທດ: Green Zone WiFi_1 hour 80,900ກີບ/ນາທີ, Green Zone WiFi_3 hours 161,800ກີບ/ນາທີ, Green Zone WiFi_24 hours 404,400ກີບ/ນາທີ, Toll free numbers 122,000ກີບ/ນາທີ, United mobile reference (0630) 61,500ກີບ/ນາທີ, Inquiry service (0633) 76,200ກີບ/ນາທີ, Inquiry service (0855) 45,900ກີບ/ນາທີ, Inquiry service (0909) 64,000ກີບ/ນາທີ
65 Singapore StarHub Mobile Pte Ltd 310 3,850 6,150 765 38,250 0.08Kip/1kb Bilateral
65 Singapore StarHub Mobile Pte Ltd ບໍລິການເສີມພາຍໃນປະເທດ: National Directory Enquiry (1oo) ແມ່ນ 74,600 ກີບ/ນາທີ
65 Singapore SingTel Mobile Singapore Pte. Ltd 8,500 8,500 41,500 6,500 - 123/1Kb unilateral Outbound
94 SriLanka Mobitel(PVL)Ltd 400 1,020 3,100 610 20,200 0.07kip/1Kb Bilateral
82 South Korea KT Corporation 300 1,690 2,365 340 16,900 0.34kip/10kb unilateral Outbound
41 Switzerland Swisscom 355 2,650 7,100 355 8,900 0.20/1Kb unilateral Inbound
41 Switzerland Sunrise LLC 200 2,020 8,110 203 10,150 0.105kip/1kb Bilateral
ອັດຕາຄ່າໂທບໍລິການເສີມ: Directory Services 55,400 ກີບ/ນາທີ; Value Added Services 27,200 ກີບ/ນາທີ; Destination band 145 Toxic emergencies 18,800 ກີບ/ນາທີ
41 Switzerland Salt Mobile SA 300 6,350 25,350 317 31,700 0.634kip/10kb Bilateral
66 Thailand dtac TriNet Co., Ltd. (DTN) - THADT- DTAC 404 2,010 4,030 404 20,100 0.0405kip/1Kb Bilateral
ອັດຕາຄ່າໂທບໍລິການເສີມພາຍໃນປະເທດ: Toll Free Number ແມ່ນ 24,400ກີບ/ນາທີ ແລະ Customer care ແມ່ນ 24,400ກີບ/ນາທີ
66 Thailand True Move H Universal Communication Company Limited 210 1,050 1,250 210 10,300 0.25/1Kb Bilateral
66 Thailand AdvancedAdvanced Wireless Network Company limited 670 1,600 1,600 1,070 - 0.027kip/1Kb Bilateral
44 United Kingdom (Great Britain) Manx Telecom 300 19,700 59,050 3,940 - 0.207 ກີບ/1Kb Bilateral
ອັດຕາຄ່າໂທບໍລິການເສີມ: Premium Rate Numbers 09xx and Speaking Clock 72,100ກີບ/ນາທີ ແລະ (Local MT Directory Enquiries, UK Directory Enquiries, International Directory Enquiries, Any other 6-digit 118 number ແມ່ນ 144,200ກີບ/ນາທີ)
44 United Kingdom (Great Britain) Hutchison 3G UK Ltd 4,000 4,000 30,100 3,000 30,100 1Kip/10Kb Bilateral
ອັດຕາຄ່າໂທບໍລິການເສີມ (VAS): Directory Services ແມ່ນ 190,000ກີບ/ນາທີ, International Premium Rate Numbers ແມ່ນ 228,000ກີບ/ນາທີ, National Premium Rate Numbers ແມ່ນ 228,000 ແລະ Toll Free Numbers ແມ່ນ 38,000ກີບ/ນາທີ
44 United Kingdom (Great Britain) Truphone Ltd (GBRTR) - - - - - - unilateral Inbound
1 USA Limitless Mobile LLC (USAJ9) 14,600 14,600 43,900 5,900 - 975kip/10kb Bilateral
84 Vietnam Vinaphone 400 4,500 17,000 1,700 42,000 0.84kip/10Kb Bilateral
ຄ່າບໍລິການໂທໄປປະເທດທີ 3 ທີ່ມີລາຄາແພງ 340 68,000 0.5kip/1Kb
84 Vietnam Mobifone 300 1,690 3,380 340 16,900 0.34/10Kb Bilateral
84 Vietnam Vietnamobile Communications Center 2,000 3,310 11,920 1,000 33,110 0.67kip/10Kb Bilateral
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
wechat
email
Menu
Languages